Geodeetiliste punktide andmekogu
GEO-LEST translaator   globaalne translaator   kohalik translaator   
geoidiarvutus EST-GEOID2017   üleminekumudel, BK77 --> EH2000   


Nimi:
kasuta * nime ees, sees, või taga
Andmebaasi ID:
 
Koodnumber:
(kõiki ei pea täitma)
Koordinaadid:
x (N), y (E), r (raadius meetrites)
      
      
__      
      
Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus.
Andmekogu tehniline haldus: Tanel Riips, tanel.riips@maaamet.ee
Andmekogu sisu haldus: Priit Pihlak, priit.pihlak@maaamet.ee