Uuele kõrgussüsteemile ülemineku mudeli url-i põhine kalkulaator.

Kasuta nii:
https://gpa.maaamet.ee/calc/ymudel/url/?x=6543210.14&y=543210.86&z=25.8
https://gpa.maaamet.ee/calc/ymudel/url/?xyz=6543210.14,543210.86,25.8
https://gpa.maaamet.ee/calc/ymudel/url/?xy=6543210.14,543210.86
https://gpa.maaamet.ee/calc/ymudel/url/?xy=59.0256,24.7524
https://gpa.maaamet.ee/calc/ymudel/url/?xyz=59.0256,24.7524,25.8BK77-EH2000 kõrguste üleminekumudel. Maa-amet 2016.

BK77-EH2000 kõrguste üleminekumudeli (edaspidi teose) kasutamine toimub lõppkasutaja vastutusel.
Teose võimalikest ebatäpsustest tuleneva võimaliku varalise kahju eest Maa-amet vastutust ei kanna.
Teose lubamatu ega oskamatu kasutamise eest lõppkasutaja poolt ega lõppkasutaja vigade eest teose kasutamisel Maa-amet ei vastuta.