Üleminekumudeli kalkulaator

BK77 - EH2000 kõrguste üleminekumudel. Maa-amet 2016.

Üleminekumudeli URL põhise kalkulaatori leiad siit.


X,Y koordinaadid L-EST97 süsteemis. Väljad eraldatud tühikuga.

      x:       y:       H:
tekst:
 

BK77-EH2000 kõrguste üleminekumudeli (edaspidi teose) kasutamine toimub lõppkasutaja vastutusel.
Teose võimalikest ebatäpsustest tuleneva võimaliku varalise kahju eest Maa-amet vastutust ei kanna.
Teose lubamatu ega oskamatu kasutamise eest lõppkasutaja poolt ega lõppkasutaja vigade eest teose kasutamisel Maa-amet ei vastuta.