Geoidi mudeli EST-GEOID2017 url-i põhine kalkulaator: ellipsoid > geoid.

Kasuta nii:
https://gpa.maaamet.ee/calc/geoid2017/url/?x=6543210.14&y=543210.86&z=25.8
https://gpa.maaamet.ee/calc/geoid2017/url/?xyz=6543210.14,543210.86,25.8
https://gpa.maaamet.ee/calc/geoid2017/url/?xy=6543210.14,543210.86
https://gpa.maaamet.ee/calc/geoid2017/url/?xy=59.0256,24.7524
https://gpa.maaamet.ee/calc/geoid2017/url/?xyz=59.0256,24.7524,25.8


Geoidiarvutuses kautatakse gedeetiliste koordinaatidega geoidimudelit (grid) mille samm n=0.01° ja e=0.02°.
Sisendkoordinaadid teisendatakse vajadusel geodeetilisteks ning interpoleeritakse (bilineaarselt) mudelist nende järgi tulemus.
A. Ellmann, S. Märdla, T. Oja: Eesti geoidi mudel EST-GEOID2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017.

EST-GEOID2017 geoidi mudeli (edaspidi teose) kasutamine toimub lõppkasutaja vastutusel.
Teose võimalikest ebatäpsustest tuleneva võimaliku varalise kahju eest Maa-amet vastutust ei kanna.
Teose lubamatu ega oskamatu kasutamise eest lõppkasutaja poolt ega lõppkasutaja vigade eest teose kasutamisel Maa-amet ei vastuta.