geoid - ellipsoid kalkulaator

A. Ellmann, S. Märdla, T. Oja: Eesti geoidi mudel EST-GEOID2017. Tallinna Tehnikaülikool 2017.

Ellipsoidi URL põhise kalkulaatori leiad siit

      ellipsoid --> geoid      geoid --> ellipsoid       x / e:       y / n:       z:       väljund:
tekst:
 

EST-GEOID2017 geoidi mudeli (edaspidi teose) kasutamine toimub lõppkasutaja vastutusel.
Teose võimalikest ebatäpsustest tuleneva võimaliku varalise kahju eest Maa-amet vastutust ei kanna.
Teose lubamatu ega oskamatu kasutamise eest lõppkasutaja poolt ega lõppkasutaja vigade eest teose kasutamisel Maa-amet ei vastuta.