kasuta nii:
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14,543210.86
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=543210.86,6543210.14
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=59.0256037443,24.7524118419
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=24.7524118419,59.0256037443
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14,543210.86,6543421.54,543228.55,6543866.63,543268.44
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=59 01 32.17,24 45 08.68


Algne väljundtekst:
59.0256037443 24.7524118419
59.0274960536 24.7527664786
59.0314867309 24.7535500256

6543209.46 543210.74
6543421.53 543227.10
6543866.88 543268.86


Geograafilistele koordinaatidele tuleb vastuseks L-EST ja L-EST koordinaatidele geograafilised.
Ei ole vahet mis pidi koordinaadid kirjutada, kuid vastus tuleb alati ühtmoodi. Seda saab muuta.
Nii sisend- kui väljundandmete koordinaatide eraldajaks on algselt koma (,). Seda saab muuta.
Nii sisend- kui väljundandmete arvude murdosa eraldajaks on algselt punkt (.). Seda saab muuta.
Väljundandmete koordinaadipaaride eraldajaks on algselt "rea lõpp" ("line break", "end-of-line", "Line Feed", "LF" või kuidas iganes seda nimetada, karakter koodiga 10). Seda saab muuta.


Kirjeldus:

xy - komaga* (,) eraldatud koordinaatide paarid kujul x,y,x,y,x,y,x,y,..., millede murdosa eraldajaks** on punkt (.).
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14,543210.86
* - seda on võimalik ka muuta. Vaata allapoole.
** - seda on võimalik ka muuta. Vaata allapoole.

s_eraldaja - kui sisendkoordinaatide eraldajaks ei ole koma (,). s_eraldaja ja s_murdosa ei saa olla üks ja sama!
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14|543210.86&s_eraldaja=|

s_murdosa - kui sisendkoordinaatide murdosa eraldajaks ei ole punkt (.). s_eraldaja ja s_murdosa ei saa olla üks ja sama!
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210,14 543210,86&s_eraldaja= &s_murdosa=,

v_eraldaja - kui väljundkoordinaatide eraldajaks ei soovita vaikeseadet.
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14,543210.86&v_eraldaja=|

v_murdosa - kui väljundkoordinaatide murdosa eraldajaks ei soovita vaikeseadet.
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14,543210.86&v_eraldaja=|&v_murdosa=,

v_rida - kui väljundiks olevate koordinaadipaaride eraldajaks ei soovita vaikeseadet.
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14,543210.86,6543216.14,543218.86&v_rida=_

komakohti - kohti peale koma väljundkoordinaatides (ümardatakse).
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14,543210.86&komakohti=3

geodeetilised - geodeetiliste väljunkoordinaatide formaat. Vaikimisi on kraadides
  kms - formaadis "kraad minut sekund".
  https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14,543210.86&geodeetilised=kms
  km - formaadis "kraad minut".
  https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14,543210.86&geodeetilised=km

geoformaat=0 - kohandatud geodeetilised väljundkoordinaadid (59 1 2.17 ---> 59 01 02.17).
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14,543210.86&geodeetilised=kms&geoformaat=0

v_xy=yx - väljundkoordinaadid vastupidises järjestuses (x,y ---> y,x).
https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=59.02560374435,24.75241184186&v_xy=yx

v_formaat - valik erinevaid väljundformaate.
  GeoJSON - GeoJSON formaadis väljund.
  https://gpa.maaamet.ee/calc/geo-lest/url/?xy=6543210.14,543210.86,6543421.54,543228.55,6543866.63,543268.44&v_formaat=GeoJSONTanel Riips, Maa-amet
tanel.riips@maaamet.ee