GEO   <--->   L-EST97

koordinaatide konverterimine geodeetilistest L-EST97 koordinaatsüsteemi
ja vastupidi. Konverter on tekstipõhine (tekst / tekstifail).


URL-põhine konverter   >>
1. võimalus     faili lohistamine (vaata enne sätted ka üle)


Lohista fail siia
2. võimalus     faili laadimine (vaata enne sätted ka üle)
3. võimalus     vaba teksti sisestamine (vaata enne sätted ka üle)


Sisesta tekst siiaVastus
Vastus tuleb siia...Sätted sisend- ja väljundandmeteleSisendkoordinaatide eraldaja  
tabulaatori jaoks kirjutage tab  
Sisendkoordinaatide murdosa eraldaja  
 
Väljundkoordinaatide eraldaja  
tabulaatori jaoks kirjutage tab  
Väljundkoordinaatide murdosa eraldaja  
 
komakohti väljundandmetes  
geodeetiliste väljundkoordinaatide formaat  
formateeritud geodeetilised väljundkoordinaadid  
(59 1 3 -> 59 01 03)  
väljundandmete koordinaatide järjekord: xy / yx  
koordinaatide tulba/veeru numbrid sisendandmetes: x,y   ,


Lamberti konformse koonilise projektsiooni koordinaatide süteem ja arvutusvalemid
(Harli Jürgenson, Geodeet nr. 8, 1995)

GEO-LEST konverteerimise funktsioonid: PHP VBA


Tanel Riips, tanel.riips@maaamet.ee